Tiedota, jalkauta ja suuntaa eteenpäin!

Väestönmuutos on Koneen Säätiön vuonna 2011 lanseeraama tutkimushankekokonaisuus, jossa säätiö on rahoittanut seitsemää monitieteistä tutkimushanketta. Hankkeissa on tutkittu niin globaaliin väestönkasvuun kuin paikallisempiin väestönmuutosilmiöihin liittyviä syitä, seurauksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimusten keskiössä ovat olleet muuttoliikkeet, yhteisöt, ryhmäsuhteet, konfliktit, perheellistyminen, tilastot ja itsemurhat. Suurin osa hankkeista päättyi vuoden 2014 lopussa, osan vielä jatkuessa. Koneen Säätiön tiedeasiamies Kalle Korhosen ja viestintäkoordinaattori Laura Sahamiehen haastattelusta voit lukea enemmän hankekokonaisuuden taustasta.

Tämä sivusto on tuotettu osana Koneen Säätiön rahoittamaa, maaliskuussa 2015 aloitettua pilottiprojektia, jossa on koottu yhteen tietoa väestönmuutos-hankkeista ja niiden tuloksista. Pilotin avulla on testattu tuoreita tapoja jalkauttaa ja yleistajuistaa tutkimustietoa. Tätä on tehty järjestämällä uudenlaisella otteella keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia sekä täsmätiedottamalla tutkimushankkeista päättäjille (ml. kansanedustajat) ja viranomaisille, sekä koostamalla tälle sivustolle tietoa niin hankkeista kuin pilotista itsestäänkin. Pilottityöryhmän jäsenet ovat jalkautuneet hankkeiden tilaisuuksiin, ja projektissa on hyödynnetty sosiaalista mediaa aktiivisesti.

Pilottiprojektin keskeinen sisältö on koottu tälle sivustolle. Sisältö on rakentunut ja täsmentynyt pilotin kuluessa, ja sai lopullisen muotonsa pilotin päättyessä elo-syyskuun vaihteessa. Tapahtumien osalta pilotti huipentui Helsingin Taiteiden yönä 20.8. Fredrikintorilla järjestettyyn Koneiden yö -tapahtumaan, jossa pohdittiin suomalaisen tiedeviestinnän nykytilaa ja tulevaisuutta. Pilotti päättyy projektin tuloksia jalkauttavaan tiedotuskampanjaan. Syksyllä 2015 väestönmuutos-hankkeiden tuloksia viedään mm. eduskuntaan.

Väestönmuutos-pilottiprojektin toteutti Allegra Lab Helsinki, joka on vuonna 2014 perustettu tieteen, taiteen ja tutkimuksen rajapinnassa toimiva uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton, tutkijoiden perustama yhdistys. Allegran  toiminnassa keskeisintä on löytää näille aloille uudenlaista yhteiskunnallista näkyvyyttä ja tuoreiden ideoiden, tahojen sekä toteutusten yhdistäminen uutta luovalla tavalla.


Tapahtumia ja linkkejä